Eesti Haigekassa

OÜ ABCdent on sõlminud lepingu Eesti Haigekassaga järgmiste teeenuste osas

Laste hambaravi ja ennetus

Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes patsiendi viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.

Näiteks ei maksa haigekassa järgmiste teenuste eest: kofferdami asetamine, piimahamba hõbedaga katmine.

Vähemalt 19-aastaste kindlustatute vältimatu abi

Kõigil täiskasvanutel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Tasuta hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Vähemalt 19-aastaste kindlustatute elupuhune hambaravi

Haigekassa võimaldab tasuta hambaravi füüsilise ja vaimse puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Tasuta hambaravi ei kehti kõikidele puuetega inimestele. Haigekassa on seadnud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi perearst või eriarst, mitte hambaarst.

Kui patsiendi perearst või erialaarst peab vajalikuks määrata puuetega inimesele tasuta hambaravi, siis märgib arst tervise infosüsteemis inimese raviarvele statistilise koodi (9072), mille alusel tasub inimese hambaravi eest edaspidi haigekassa.

Vähemalt 19-aastaste kindlustatute üldaneeesias hambaravi

Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle vähemalt 19-aastastele vaimse või füüsilise puudega kindlustatutele tervishoiuteenuste loetelus loetletud meditsiinilisel näidustusel üldanesteesias, kui arsti otsusel ei saa hambaravitee-nust osutada või selle osutamine on raskendatud ilma nimetatud tervishoiuteenuse osutamiseta.

Hambaravi pensionäridele ja töövõimetusega isikutele

Pensionäridel ja osalise või täieliku töövõimetusega isikutel on õigus saada hambaproteeside hüvitist (260 eurot kolme aasta vältel).
https://www.haigekassa.ee/ru/hambaravi/patsiendile/hambaproteeside-huvitis

Kui hambaarstil käies tekib küsimusi hüvitise kohta, siis:

  • võite helistada haigekassa klienditelefonile 669 6630,
  • saata küsimuse allkirjastatuna aadressile info@haigekassa.ee.
Leia tee meieni