Hambaravi vaimse või füüsilise puudega isikule

Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi tasub haigekassa kogu ulatuses.

Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi perearst või eriarst, mitte hambaarst! Patsient või tema esindaja peab konsulteerima patsiendi raviarstiga ja veenduma, et see diagnoos on määratud.

Kui patsiendi perearst või erialaarst peab lähtuvalt nendest kriteeriumitest vajalikuks määrata puuetega inimesele tasutahambaravi, siis märgib arst tervise infosüsteemis inimese raviarvele statistilise koodi (9072), mille alusel tasub inimese hambaravi eest edaspidi haigekassa.

Leia tee meieni